Personel Politikamız

* Kişilerle nezaket kuralları içerisinde ilişki kurabilen
* İnsan hak ve özgürlüklerine duyarlı
* Yasal yetki sınırlarının bilincinde
* Yüksek ahlaki değerlere sahip
* Fiziki yapısı sağlam ve dayanıklı
* Çalıştığı kuruma ve arkadaşlarına sadık
* Sır saklayan personel ile sağlamayı misyonunun gereği olarak görür.